Opravy a investice 2023

Přechod pro chodce v obci Čkyně

Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice č.I/4 ve Čkyni.

Podpora je poskytována dílem Státního fondu dopravní infastruktury a dílem obcí Čkyně. 

Název dotačního programu:                         Zvýšení bezpečnosti 

Termín realizace projektu:                            od 15.03.2023 do 30.09.2023

Přepokládané celkové výdaje projektu:       1.592.123 Kč

Výše získané dotace:                                     1.237.367 Kč


Rekonstrukce TZB MŠ Čkyně

Hlavním cílem je náprava současného zastaralého stavu všech rozvodů technických zařízení budov MŚ a spolu s tím i prostor hygienických zařízení, která jsou původní z 80. let minulého století. Jedná se o úplnou rekonstrukci ZT a úplnou rekonstrukci elektroinstalace.

Podpora je poskytována dílem Ministerstva pro místní rozvoj a dílem obcí Čkyně. 

Název dotačního programu:                          Podpora obnovy venkova

Termín realizace projektu:                             pod 16.09.2022 do 30.09.2023

Přepokládané celkové výdaje projektu:       7.219.983 Kč

Výše získané dotace:                                     5.697.690 Kč

Stav projektu:                                                  probíhá