Revitalizace Parku a okolí pomníku
Dotazník: Revitalizace parku a okolí pomníku ve Čkyni
Architektonická studie
Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu stávajících dřevin