Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čkyně
Volby do Zastupitelstev obcí 2010
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - obecně