GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

 

GDPR
 
 

 
 

Obec Čkyně jako právnická osoba a jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní povinnosti správce/zpracovatele těchto údajů v souladu splatnými právními předpisy. Jedná se zejména o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (označeno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

 

 

 Osobní údaje lze zpracovávat, pokud existuje alespoň jeden z těchto důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 

 

 

Subjekt údajů má právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • požadovat po Správci výmaz osobních údajů
 • na předání svých osobních údajů zpracovávaných automatizovaně na základě uděleného souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • podat stížnost na postup Správce nebo příjemce osobních údajů

 

 

Kontaktní údaje Obce Čkyně jako správce/zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Čkyně 2, 384 81 Čkyně

ID datové schránky: dddbewf

email: puncocharova@ouckyne.cz


 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec:

Ing. Josef Urban
mobil: 777 267 555
e-mail: poradce.urban@quick.cz

Podrobnější informace naleznete:

Úřad pro ochranu osobních údajů - gdpr.uoou.cz

Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz/gdpr