My v tom Jihočechy nenecháme II

My v tom Jihočechy nenecháme II

Dotační program slouží k podpoře rodin s dětmi a poživatelů důchodů s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci na zajištění základních potřeb.

Vítání občánků

Akce „My v tom Jihočechy nenecháme II“ je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Hlavním cílem je:

  • podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírající příspěvek na péči (handikepované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 01.08.2022, trvale žijící ke stejnému dni na území Jihočeského kraje;
  • podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 01.08.2022.

Podpora je poskytována dílem Jihočeským krajem a dílem obcí Čkyně. 

Název dotačního programu:                          My v tom Jihočechy nenecháme II 

Termín realizace projektu:                             prosinec 2022 – leden 2023

Přepokládané celkové výdaje projektu:       208.000,00 Kč

Výše získané dotace:                                     12.000,00 Kč

Stav projektu:                                                  ukončeno

 

Počet vyplacených žádostí:                           6