Archiv úřední desky 2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému úst. jednání - Chval - vyvěšeno 28.12.2012
Dražební vyhláška - Kolářová - vyvěšeno 13.12.2012
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích platná od 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná od 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem platná od 1.1.2013
Oznámení o konání zastupitelstva obce
Usnesení o elektronické dražbě - E.A.E. s.r.o. - vyvěšeno 30.11.2012
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Hůlovec - vyvěšeno 28.11.2012
Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR - vyvěšeno 20.11.2012
Územní rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí o změně v užívání stavby - Albert - vyvěšeno 12.11.2012
Starosta obce informune o minimálním počtu členů jednotlivých OVK pro volbu prezidenta ČR - vyvěšeno 6.11.2012
Dražební vyhláška - Josef Racocha - vyvěšeno 5.11.2012
Dražební vyhláška II. - Josef Racocha - vyvěšeno 5.11.2012
Územní rozhodnutí o změně využití území - DOSI - vyvěšeno 2.11.2012
Záměr na prodej pozemku - vyvěšeno 23.10.2012
Záměr na pronájem nebytových prostor - vyvěšeno 23.10.2012
Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k veřejnému úst. jednání - Hůlovec - vyvěšeno 19.10.2012
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kytlicová - vyvěšeno 8.10.2012
Oznámení zahájení úz. řízení a o změně užívání části stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vyvěšeno 4.10.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2012
Oznámení zahájení nového projednání územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vyvěšeno 21.9.2012
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Růžička - vyvěšeno 24.8.2012
Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků - vyvěšeno 23.8.2012
Starosta obce jmenoval zapisovatele okrskových komisí - vyvěšeno 23.8.2012
Výběrové řízení na zaměstnance Obce Čkyně
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti - vyvěšeno 22.8.2012
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - E.On - vyvěšeno 22.8.2012
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Chrášťanský - vyvěšeno 22.8.2012
Záměr na prodej pozemku - vyvěšeno 22.8.2012
Záměr na pronájem pozemků - vyvěšeno 22.8.2012
Místní komunikace - obec Čkyně - 1. fáze - vyvěšeno 20.8.2012
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Čkyně
Starosta obce informuje o minimálním počtu členů okrskových volebních komisí
Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit - vyvěšeno 2.8.2012
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Krýcha - vyvěšeno 1.8.2012
Oznámení o spojeném úz. a stavebním řízení - E.ON - vyvěšeno 20.7.2012
Oznámení o spojení úz. a stavebního řízení - Růžička - vyvěšeno 20.7.2012
Usnesení - Kytlicová - vyvěšeno 20.7.2012
Územní rozhodnutí - Milan Kamenický - vyvěšeno 20.7.2012
Záměr na prodej pozemku I. - vyvěšeno 2.7.2012
Záměr na prodej pozemku II. - vyvěšeno 2.7.2012
Záměr na pronájem pozemku - vyvěšeno 2.7.2012
Oznámení o spojení úz. a st. řízení - Chrášťanský - vyvěšeno 22.6.2012
Územní rozhodnutí Záhoříčko-kabel NN-Hůlovec - vyvěšeno 21.6.2012.pdf
Konání zasedání ZO dne 28.6.2012
Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obce Čkyně - vyvěšeno 13.6.2012
Závěr zjišťoavacího řízení - vyvěšeno 6.6.2012
Záměr na pronájem nebytových prostor - vyvěšeno 3.5.2012
Záměr na pronájem pozemku - vyvěšeno 3.5.2012
Oznámení nového projednání územního řízení - VÚP11307/12JAN-328.3 - vyvěšeno dne 31.5.2012
Oznámení pokračování územního řízení - VÚP 11289/12JAN-328.3 - vyvěšeno 31.5.2012
Dražební vyhláška - vyvěšeno 25.5.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání rozhodnutí o schváleném návrhu "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Čkyně" - vyvěšeno 25.5.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet DSO Věnec za rok 2011
Oznámení o spojení úz. a st. řízení, zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Krýcha - vyvěšeno 17.5.2012
Veřejná vyhláška - Makovička - vyvěšeno 7.5.2012
Oznámení o konání zastupitelstva Obce Čkyně
Oznámení zahájení územního řízení a pování k veřejnému ústnímu jednání - Hůlovec - vyvěšeno 23.4.2012
Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje JčK 2014-2020" - vyvěšeno 16.4.2012
Dražební vyhláška - Říhová - vyvěšeno 29.3.2012
Návrh rozpočtu DSO Věnec na rok 2012
Záměr na prodej části pozemku - vyvěšeno 6.3.2012
Záměr na směnu pozemků - vyvěšeno 6.3.2012
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Čkyně - oznámení - vyvěšeno 1.3.2012
Vyřazení pozemku z veřejné nabídky pozemků dle §7 zák. č. 95/1999 Sb. - vyvěšeno 27.2.2012
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Čkyně
Dražební vyhláška - Stehlík - vyvěšeno 15.11.2011
Dražební vyhláška - usnesení - Trmač - vyvěšeno 9.1.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - VÚP66-12-897-11-Jan328.3-330 - vyvěšeno 6.1.2012
Rozpočet Obce Čkyně - vyvěšeno 10.2.2012
Směna pozemků Čkyně - vyvěšeno 4.1.2012
Usnesení - Kamenický - VÚP34008-11-917-11-Jan-32 - vyvěšeno 8. 12.2011
Záměr na prodej pozemku č. 731/18 v k.ú. Horosedly
Záměr na pronájem pozemku č. 87/6 v k.ú. Čkyně
Záměr na pronájem pozemku č. 88/7 v k.ú. Čkyně
Archiv úřední desky 2012 - archiv změn