Archiv úřední desky 2017
Název, anotace
8.12.2017 8.12.2017 Oznámení o konání zasedání ZO - vyvěšeno 8.12.2017
13.11.2017 13.11.2017 Starosta obce informuje o minimálním počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu Prezidenta ČR - vyvěšeno 13.11.2017
9.11.2017 9.11.2017 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemedělství - vyvěšeno 9.11.2017
3.11.2017 9.11.2017 Oznámení o konání zastupitelstva - vyvěšeno 3.11.2017
23.10.2017 23.10.2017 Volby do PSP ČR - Výsledky hlasování v obci Čkyně - okrsku č. 1,2,3,4 - vyvěšeno 23.10.2017
23.10.2017 23.10.2017 Volby do PSP ČR - Výsledky hlasování v obci Čkyně - okrsku č. 1,2,3,4 - vyvěšeno 23.10.2017
18.10.2017 18.10.2017 Usnesení týkající se dražby - Štroblová - vyvěšeno 18.10.2017
16.10.2017 23.10.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vyvěšeno 16.10.2017
3.10.2017 4.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyvěšeno 3.10.2017
18.9.2017 18.9.2017 Sociologické šetření v domácnostech v obci Čkyně
15.9.2017 15.9.2017 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemedělství - vyvěšeno 15.9.2017
14.9.2017 9.11.2017 Záměr na pronájem nebytových prostor - vyvěšeno 14.9.2017
14.9.2017 9.11.2017 Záměr na směnu pozemků - vyvěšeno 14.9.2017
8.9.2017 8.9.2017 Usnesení o nařízení nového času dražebního jednání - Štroblová - vyvěšeno 8.9.2017
5.9.2017 4.9.2017 Starosta obce jmenoval zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyvěšeno 5.9.2017
4.9.2017 4.9.2017 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno 4.9.2017
1.9.2017 12.9.2017 Oznámení o konání zastupitelstva obce Čkyně dne 11.09.2017 - vyvěšeno 01.09.2017
14.8.2017 14.8.2017 Starosta informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyvěšeno 14.8.2017
14.8.2017 14.8.2017 Starosta informuje o počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyvěšeno 14.8.2017
13.7.2017 13.7.2017 Oznámení pro vlastníky lesa o možnosti převzetí separátu lesních hospodářských osnov ORP Vimperk - vyvěšeno 13.7.2017
12.7.2017 9.10.2018 Závěrečný účet obce Čkyně za rok 2016 vyvěšeno 12.7.2017
22.6.2017 10.7.2017 Zasedání zastupitelstva obce - vyvěšeno 22.6.2017
15.6.2017 27.6.2017 Účetní uzávěrka, Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
30.5.2017 30.5.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Čkyně - 20.7.2017
30.5.2017 30.5.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Horosedly - 29.6.2017
22.5.2017 17.5.2017 Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čkyně - vyvěšeno 22.5.2017
16.5.2017 19.6.2017 Vydání změny č. 1 územního plánu Čkyně
16.5.2017 19.6.2017 Záměr na prodej části pozemku - Horosedly - vyvěšeno 16.5.2017
16.5.2017 19.6.2017 Záměr na pronájem části pozemku - Čkyně - vyvěšeno 16.5.2017
12.5.2017 12.5.2017 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - vyvěšeno 12.5.2017
5.5.2017 5.5.2017 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno 5.5.2017
5.5.2017 5.5.2017 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - vyvěšeno 5.5.2017
5.5.2017 12.5.2017 Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 15.5.2017
24.4.2017 24.4.2017 Daň z nemovitých věcí na rok 2017 - vyvěšeno 24.4.2017
5.4.2017 5.4.2017 22.4. a 23.4.2017 Sběr nebezpečného a objemného odpadu
21.3.2017 21.3.2017 Nařízení státní veterinární správy - vyvěšeno 21.3.2017
14.3.2017 14.3.2017 OZV 1/2017 o nočním klidu - vyvěšeno 14.3.2017
10.3.2017 21.3.2017 Nařízení státní veterinární správy - vyvěšeno 10.3.2017
10.3.2017 31.3.2017 Rozpočtové provizorium pro rok 2017 - DSO Věnec - vyvěšeno 10.3.2017
3.3.2017 14.3.2017 Oznámení o konání zastupitelstva obce Čkyně - konané dne 13.3.2017
28.2.2017 31.3.2017 Návrh rozpočtu DSO Věnec narok 2017 - vyvěšeno 28.2.2017
24.2.2017 28.2.2017 Návrh rozpočtu Obce Čkyně na rok 2017 - vyvěšeno 24.2.2017
22.2.2017 22.2.2017 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu Čkyně a data konání veřejného projednání - vyvěšeno 22.2.2017
13.2.2017 10.3.2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření obec Čkyně
12.1.2017 12.1.2017 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
16.12.2016 13.2.2017 Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Čkyně - vyvěšeno 16.12.2016
16.12.2016 13.2.2017 Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Čkyně - vyvěšeno 16.12.2016
14.9.2016 21.3.2017 Upozornění vlastníkům nemovitostí o odstranění nebo ořez dřevin ohružující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
28.12.2015 15.9.2017 Záměr na pronájem nebytových prostor - Restaurace Ve Votáčce - vyvěšeno 28.12.2015
3.4.2015 21.3.2017 Oprava místní komunikace na pozemku č. par. 1152/1 v k.ú. Čkyně - vyvěšeno 3.4.2015
Archiv úřední desky 2017 - archiv změn