Výbory

                       

  Výbory obce
Výbory obce
Kontrolní výbor:

Petr Martan - předseda
Michaela Černá
MUDr. Marie Křížová

Finanční výbor:

Mgr. Václava Komínová - předseda
Ing. Jan Tůma
Bc. Ingrid Zalewska

Výbor pro rozvoj:

Mgr. Jíří Mánek - předseda
Ing. Stanislav Chval
MUDr. Marie Kučerová
Bc. Ingrid Zalewska
Petr Martan

Školská rada:

Mgr. Jaroslav Fafejta - zastupuje pedagogy ZŠ
Mgr. Bc.  Jana Benešová, Dis.-  zastupuje rodiče
Jiří Vojtíšek - zastupuje zřizovatele
MUDr. Marie Kučerová - zastupuje zřizovatele
Mgr. Jaroslava Sovová  - zastupuje pedagogy ZŠ
Dušan Žampach  - zastupuje rodiče