Výbory

                          

Kontrolní výbor:

Petr Martan - předseda
Michaela Černá
MUDr. Marie Křížová

Finanční výbor:

Ing. Jan Tůma - předseda
Mgr. Václava Komínová
Ing. Josef Beneš

Výbor pro rozvoj:

Mgr. Jíří Mánek - předseda
Ing. Stanislav Chval
MUDr. Marie Kučerová
Bc. Ingrid Zalewska
Petr Martan

Školská rada:

Mgr. Jaroslav Fafejta - zastupuje pedagogy ZŠ
Mgr. Bc.  Jana Benešová, Dis.-  zastupuje rodiče
Jiří Vojtíšek - zastupuje zřizovatele
MUDr. Marie Kučerová - zastupuje zřizovatele
Mgr. Jaroslava Sovová  - zastupuje pedagogy ZŠ
Dušan Žampach  - zastupuje rodiče