Archiv úřední desky 2013
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Čkyně - 16.12.2013
Oznámení o konání ZO
Doručení návrhu 1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu - vyvěšeno 6.11.2013
Oznámení o výběrovém řízení na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v k.ú. Onšovice
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Doručení návrhu 1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na ŽP
Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v k.ú. Spůle - vyvěšeno 21.10.2013
Povinnost výměny řidičských průkazů
Upozornění na změnu živnostenského zákona - k úpravě prodeje kvasného lihu konzumního lihu a lihovin - vyvěšeno 17.10.2013
Informace o záměru - Navýšení spotřeby barev a přípravků k potisku PE folií v provozovně Bachl, s.r.o. Bohumilice - vyvěšeno 10.10.2013
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyvěšeno 8.10.2013
Oznámení o výběrovém řízení na zajištění zájemce o koupi nemovitosti - ÚZSVM - vyvěšeno 26.9.2013
Starosta obce Čkyně jmenoval zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyvěšeno 24.9.2013
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Obce Čkyně dne 30.9.2013
Starosta obce Čkyně informuje o minimálním počtu členů jednotlivých okrskových volebních komisí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyvěšeno 20.9.2013
Starosta obce Čkyně informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyvěšeno 20.9.2013
Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí - vyvěšeno 20.9.2013
Usnesení o elektronické dražbě - vyvěšeno 18.9.2013
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy - vyvěšeno 22.8.2013
Aktuální informace o projektu - Místní komunikace - obec Čkyně - 1.fáze - vyvěšeno 20.8.2013
Rozhodnutí hejtmana JčK o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Nabídka pro organizační složky státu a státní organizace k možnosti využití nepotřebného majetku ve vlastnictví ČR - vyvěšeno 11.7.2013
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Petr Kolář - vyvěšeno 4.7.2013
Oznámení o výběrovém řízení č. C/58/2013 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v k.ú. Lčovice - vyvěšeno 26.6.2013
OZV kterou se mění OZV č.22011 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her platná od 26.6.2013
Oznámení o konání ZO Čkyně - 24.6.2013
Dražební vyhláška - vyvěšeno 10.6.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet DSO Věnec za rok 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet Obce Čkyně za rok 2012
Oznámení o spojení úz. a st. řízení, zahájení spoj. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vyvěšeno 27.5.2013
Veřejná dražba a opakovaná dražba movitých věcí - vyvěšeno 22.5.2013
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Čkyně kabel NN u Volyňky - vyvěšeno 3.5.2013
Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad - vyvěšeno 23.4.2013
Daň z nemovitosti na rok 2013 - veřejná vyhláška - vyvěšeno 22.4.2013
Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na dodávku "Komplexní osvětlení synagogy Čkyně" - vyvěšeno 11.4.2013
Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na dodávku nábytku pro synagogu Čkyně - vyvěšeno 10.4.2013
Oznámení o konání ZO Čkyně
Rallye Šumava - vyvěšeno 5.4.2013
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Kaňková - vyvěšeno 29.3.2013
Záměr na směnu pozemků - Horosedly - vyvěšeno 29.3.2013
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení spojeného řízení a pování k veřejnému ústnímu jednání - E.ON - vyvěšeno 28.3.2013
Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na dodávku AV a IT pro synagogu Čkyně - vyvěšeno 28.3.2013
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - E.On - kabel NN, Růžička - vyvěšeno 18.3.2013.pdf
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Robl - vyvěšeno 18.3.2013
Oznámení o zadávacím řízení - vyvěšeno 15.3.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - kabel NN Macháček - vyvěšeno 15.3.2013
Dražební vyhláška - vyvěšeno 7.3.2013
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - hnojiště - Mikeš - vyvěšeno 4.3.2013
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - hnojiště - Škopek - vyvěšeno 4.3.2013
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - venkovní výběh - Mikeš - vyvěšeno 4.3.2013
Návrh rozpočtu DSO Věnec na rok 2013
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Spůlka - Horosedly, Onšovice, Výškovice - vyvěšeno 20.2.2013
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení spojeného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kaňková - vyvěšeno 19.2.2013
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Chval - vyvěšeno 15.2.2013
Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Mikeš - hnojiště - vyvěšeno 12.2.2013
Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Škopek - hnojiště - vyvěšeno 12.2.2013
Oznámní o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Mikeš - venkovní výběh - vyvěšeno 12.2.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Čkyně
Návrh rozpočtu Obce Čkyně na rok 2013
Výsledky II. kola volby prezidenta
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení spojeného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - E.ON - vyvěšeno 22.1.2013
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Robl - vyvěšeno 18.1.2013
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - E.ON - vyvěšeno 18.1.2013
Výsledky I. kola volby prezidenta ČR
Oznámení o době a místě konání II. kola pro volby prezidenta ČR - vyvěšeno 15.1.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - vyvěšeno 27.12.2012
Záměr na prodej pozemku - vyvěšeno 12.12.2012
Starosta obce jmenoval zapisovatele OVK - 30.11.2012
Archiv úřední desky 2013 - archiv změn