Záměr obce na prodej části pozemku č. 1124/1 v . k. ú. Čkyně

Obec Čkyně zveřejňuje záměr na prodej části pozemku č. 1124/1 v . k. ú. Čkyně za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku.


Záměr obce na bezplatnou výpůjčku pozemků par. č. 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 951/5 v . k. ú. Čkyně na dobu neurčitou

Obec Čkyně zveřejňuje záměr a bezplatnou výpůjčku pozemků par. č. 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 951/5 v . k. ú. Čkyně na dobu neurčitou a to konkrétně Místní organizaci Českého rybářského svazu Vimperk IČO: 004 75 602.


Záměr obce na bezplatnou výpůjčku pozemku par. č. 453/1 v . k. ú. Dolany na dobu neurčitou

Obec Čkyně zveřejňuje záměr a bezplatnou výpůjčku pozemku par. č. 9453/1 v . k. ú. Dolany na dobu neurčitou a to konkrétně Mysliveckému spolku Vrcha IČO: 418 81 877..


Opisy výsledku hlasování ve volbách do EP 2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 9.7.2024 - Čkyně
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 8.7.2024 - obec Horosedly
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 8.7.2024 - obec Dolany
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 5.8.2024 - Čkyně
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30.7.2024 - Čkyně
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3.7.2024 - Bohumilice Šichtovna, areál firmy STTEN
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3.7.2024 - areál ČOV a regulační stanice plynu
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3.7.2024 - areál čerpací stanice PHM směr Volyně a přilehlé okolí včetně zahradnictví
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 2.8.2024 - Čkyně
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
VV - oznámení o možnosti převzít písemnost
Starostka obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 2024
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Čkyně
Novelizace obecné závazných vyhlášek obce Čkyně s účinností 01.01.2024

S účinností od 01.01.2024 mění zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který se týká především správy místních poplatků. Na základě výše uvedeného obec Čkyně aktualizovala své obecně závazné vyhlášky, resp. odstranila nadbytečné opisy zákona.


Opatření obecné povahy č. 1/2023

Krajský úřad Jihočeského kraje vydal Opatření obecné povahy č. 1/2023, tzn. vyjímku ze základních podmínek chráněných živočichů. Viz příloha


Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Pozvánka na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva SPULKA
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2023_Obec Čkyně
Obecně závazná vyhláška obce Čkyně č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023
Projekt - Přístřešek - zázemí ve Spůli
Upozornění – rozlišení mezi pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a ubytovacími službami
Upozornění - změny podnikání v silniční nákladní dopravě malými vozidly od 21. května 2022
Nabídka sociálně terapeutické dílny Spolku Slunečnice
Příspěvek pro solidární domácnosti ubytovávající občany Ukrajiny - otázky a odpovědi
Nařízení státní veterinární správy - Ukrajina
Pomoc občanům Ukrajiny - odkazy
Úřední deska - archiv změn