VV - oznámení o možnosti převzít písemnost
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL (Návrh)
VV - Doručení návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje JčK a oznámení o veřejném projednání návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje JčK zkráceným způsobem
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čkyně

Obec Čkyně ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v účinném znění a v souladu s § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb. v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čkyně. Více informací dle přílohy.


Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Čkyně
Novelizace obecné závazných vyhlášek obce Čkyně s účinností 01.01.2024

S účinností od 01.01.2024 mění zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který se týká především správy místních poplatků. Na základě výše uvedeného obec Čkyně aktualizovala své obecně závazné vyhlášky, resp. odstranila nadbytečné opisy zákona.


Opatření obecné povahy č. 1/2023

Krajský úřad Jihočeského kraje vydal Opatření obecné povahy č. 1/2023, tzn. vyjímku ze základních podmínek chráněných živočichů. Viz příloha


Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Pozvánka na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva SPULKA
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2023_Obec Čkyně
Obecně závazná vyhláška obce Čkyně č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023
Projekt - Přístřešek - zázemí ve Spůli
Upozornění – rozlišení mezi pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a ubytovacími službami
Upozornění - změny podnikání v silniční nákladní dopravě malými vozidly od 21. května 2022
Nabídka sociálně terapeutické dílny Spolku Slunečnice
Příspěvek pro solidární domácnosti ubytovávající občany Ukrajiny - otázky a odpovědi
Nařízení státní veterinární správy - Ukrajina
Pomoc občanům Ukrajiny - odkazy
Úřední deska - archiv změn