Spolek Slunečnice
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí pro rok 2021
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje JčK
Příspěvek pro solidární domácnost - otázky a odpovědi
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje - vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Nařízení státní veterinární správy - Ukrajina
Záměr na směnu pozemků v k.ú. Čkyně
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Předenice u Čkyně
Záměr na prodej pozemků v k.ú. Onšovice u Čkyně
Záměr na prodej pozemku v k.ú. Onšovice u Čkyně
Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Spůle u Čkyně
Záměr č. 3 na prodej pozemků v k.ú. Čkyně
Záměr č. 2 na prodej pozemku v k.ú. Čkyně
Záměr č. 1 na prodej pozemku v k.ú. Čkyně
Záměr č. 4 na prodej pozemku Čkyně
Pomoc občanům Ukrajiny - odkazy
Veřejná sbírka
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2022
Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Projekt - Oprava části kanalizace MK 5c Čkyně
Nařízení státní veterinární správy
Oznámení - Územní studie krajiny JčK
Záměr na prodej pozemků k.ú. Čkyně
Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Čkyně
Projekt "Vodovod Spůle"
VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Starosta informuje o počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vyvěšeno 09.8.2021
Stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy
Projekt "Oprava kaple v Záhoříčku
Oznámení o veřejném projednání návrhu Územní studie krajiny JčK
Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Obecně závazná vyhláška obce Čkyně 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Územní studie ORP Vimperk - vyvěšeno 09.12.2020
Projekt - Dvě dětská hřiště v místních částech obce Čkyně
Informace o prodeji nemovitého majetku státu v k.ú. Horosedly u Čkyně
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 2. kolo
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Projekt - oprava MK 1b Předenice km 0,6430-0,9555
Veřejná vyhláška FÚ
Snížení energetické náročnosti - zámek Čkyně
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky u Narovců a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
Koronavirus
Veřejná vyhláška - stavební záměr - Prodloužení vodovodního řadu do osady Spůle - vyvěšeno 03.03.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vyvěšeno 10.12.2019
Nová vrata požární zbrojnice - vyvěšeno 11.09.2019
Čkyně - posílení vodárenské soustavy
Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů
Stavební úravy MK Horosedly - silnice č. III/17130 vyvěšeno dne 11.01.2018
Projekt "Oprava budovy márnice ve Čkyni, 2. etapa" vyvěšeno dne 11. 01. 2018
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - úprava seznamu - vyvěšeno 22.5.2015
Úřední deska - archiv změn