Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Čkyně dne 25.09.2023
Aukční vyhláška č. EAS/PT/81-2023
Opatření obecné povahy č. 1/2023

Krajský úřad Jihočeského kraje vydal Opatření obecné povahy č. 1/2023, tzn. vyjímku ze základních podmínek chráněných živočichů. Viz příloha


Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Pozvánka na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva SPULKA
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Čkyně dne 24.4.2023
Čištění komínů
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2023_Obec Čkyně
Obecně závazná vyhláška obce Čkyně č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023
Projekt - Přístřešek - zázemí ve Spůli
Upozornění – rozlišení mezi pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a ubytovacími službami
Upozornění - změny podnikání v silniční nákladní dopravě malými vozidly od 21. května 2022
Nabídka sociálně terapeutické dílny Spolku Slunečnice
Příspěvek pro solidární domácnosti ubytovávající občany Ukrajiny - otázky a odpovědi
Nařízení státní veterinární správy - Ukrajina
Pomoc občanům Ukrajiny - odkazy
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - úprava seznamu - vyvěšeno 22.5.2015
Úřední deska - archiv změn