Archiv úřední desky 2016
Oznámení o konání zastupitelstva obce Čkyně dne 12.12.2016 - vyvěšeno 2.12.2016
Usnesení nařízení nového času dražebního jednání - Štroblová, k.ú. Onšovice - vyvěšeno 23.11.2016
Oznámení o konání zastupitelstva obce Čkyně dne 26.10.2016 - vyvěšeno 17.10.2016
Výsledky hlasování v obci Čkyně - okrsku č. 1,2,3,4 - vyvěšeno 10.10.2016
Oznámení o doručení a zveřejnění návrhu změny č. 1 územního plánu Čkyně - vyvěšeno 4.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupistelstev krajů - vyvěšeno 20.9.2016
Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Horosedly - vyvěšeno 7.9.2016
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - vyvěšeno 24.8.2016
Dražba movité věci dne 15.9.2016 - vyvěšeno 18.8.2016
Dražba movité věci dne 8.9.2016 - vyvěšeno 18.8.2016
Starosta obce informuje o poštu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstvech krajů - vyvěšeno 16.8.2016
Starosta obce jmenoval zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev krajů - vyvěšeno 16.8.2016
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Čkyně - vyvěšeno 12.8.2016
OOP stanovení přehodné úpravy povozu na pozemní komunikaci v úseku Vlachovo Březí-Čkyně - vyvěšeno 3.8.2016
Starosta Obce Čkyně informuje o minimálním počtu členů jednotlivých volebních komisí pro volby do Zastupitelstev krajů - vyvěšeno 2.8.2016
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - oprava úseku Čkyně - Předenice - vyvěšeno 11.7.2016
Záměr na prodej pozemků - vyvěšeno 8.7.2016
Záměr na pronájem pozemku - vyvěšeno 8.7.2016
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2016
Účetní uzávěrka, Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 - vyvěšeno 30.5.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a závěrečný účet 2015 - DSO Věnec
Oznámení k dani z nemovitých věcí - vyvěšeno 26.4.2016
Oznámení obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy na silnici I. třídy - vyvěšeno 26.4.2016
Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3 - vyvěšeno 20.4.2016
Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Čkyně - vyvěšeno 15.4.2016
Svoz železného odpadu - 9.4.2016
Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Onšovice - vyvěšeno 6.4.2016
Záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 97 vyvěšeno 5.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 1.4.2016 - Spůle
Návrh rozpočtu DSO Věnec na rok 2016 - vyvěšeno 4.2.2016
Záměr na prodej pozemku - vyvěšeno 3.2.2016
Záměr na pronájem nebytových prostor - č.p.134 - vyvěšeno 3.2.2016
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno 2.2.2016
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem - vyvěšeno 2.2.2016
Oznámení o konání zastupitelstva Obce Čkyně dne 1.2.2016 - vyvěšeno 22.1.2016
Rozhodnutí - Stavební povolení "Místní komunikace ZTV Čkyně - II. etapa" - vyvěšeno 20.1.2016
Návrh rozpočtu Obce Čkyně na rok 2016 - vyvěšeno 15.1.2016
Oznámení o vydání OOP - Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry, Národní plán povodí Dunaje - vyvěšeno 13.1.2016
Stavební úpravy MK Horosedly - silnice č. III/17130 - vyvěšeno 12.1.2016
Informace k dani z nemovitých věcí
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - platná od 1.1.2016 - vyvěšeno 18.12.2015
Záměr na prodej pozemku
Dražební vyhláška - vyvěšeno 9.12.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 11.1.2016 - Spůle
Dražební vyhláška - vyvěšeno 16.10.2015
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Archiv úřední desky 2016 - archiv změn