Plánované opravy a investice

Plánované opravy a investice

  • Nový chodník k Aptaru
  • Fotovoltaika na budovách v majetku obce Čkyně
  • Oprava silnice od MŠ až k Obecnímu úřadu 
  • Rekonstrukce a přístavba zázemí sprotovního areálu Čkyně