Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 24.09.2022 - dosud
Složení platné v období: 17.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Stanislava Tůmová

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Stanislav Chval

Jméno: Ing. Květoslava Čechová

Jméno: Hana Dědová, DiS

Jméno: Mgr. Jindřich Jelínek, DiS

Jméno: Miroslav Kavlík

Jméno: Mgr. Václava Komínová

Jméno: Ing. Pavel Kříž

Jméno: MUDr. Marie Kučerová

Jméno: Ing. Vladimír Luks

Jméno: Ing. Jan Martan

Jméno: Ing. Jiří Mikeš

Jméno: Mgr. Jaroslava Sovová

Jméno: Ing. Ondřej Šmíd

Jméno: Bc. Ingrid Zalewska


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.

Jednací řád zastupitelstva