Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Stanislav Chval

Pozice: místostarosta
Jméno: Mgr. Jindřich Jelínek

Jméno: Michaela Černá

Jméno: Mgr. Václava Komínová

Jméno: MUDr. Marie Křížová

Jméno: MUDr. Marie Kučerová

Jméno: Jan Kuta

Jméno: Mgr. Jiří Mánek

Jméno: Petr Martan

Jméno: Jan Vojtíšek

Jméno: Bc. Ingrid Zalewska


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.