Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Ing. Stanislav Chval
místostarosta Jaromír Kainc
Michaela Černá
Mgr. Jindřich Jelínek
Mgr. Václava Komínová
MUDr. Marie Křížová
MUDr. Marie Kučerová
Jan Kuta
Mgr. Jiří Mánek
Petr Martan
Bc. Ingrid Zalewska


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.