Archiv úřední desky 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vyvěšeno 17. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích - vyvěšeno dne 17.12.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vyvěšeno 10.12.2019
Oznámení o konání zastupitelstva Obce Čkyně - vyvěšeno 06.12.2019
Záměr na prodej pozemku v k.ú. Onšovice u Čkyně - vyvěšeno 11.11.2019
24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Obecní knihovna bude ve dnech 14.10. až 18.10. 2019 uzavřena
Nová vrata požární zbrojnice - vyvěšeno 11.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vyvěšeno 30.08.2019
Vydání změny č. 2 územního plánu Čkyně
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Čkyně - vyvěšeno 16.08.2019
Územní studie krajiny ORP Vimperk - vyvěšeno 16.08.2019
Územní studie OV4 Čkyně - vyvěšeno 16.08.2019
Čkyně - posílení vodárenské soustavy
Dražební vyhláška - vyvěšeno 10.07.2019
Návrh změny č. 3 ÚP Čkyně - vyvěšeno 03.07.2019
Oznámení o projednávání návrhu změny č. 3 ÚP Čkyně - vyvěšeno 3.7.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Čkyně - vyvěšeno 3.7.2019
Záměr na prodej pozemků v k.ú. Dolany - vyvěšeno 18.06.2019
Záměr na pronájem zahrádky - vyvěšeno 18.06.2019
Oznámení o konání zastupitelstva - vyvěšeno 7.6.2019
Územní studie veřejného prostranství
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - vyvěšeno 28.02.2019
Záměr na prodej pozemku - vyvěšeno 15.02.2019
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vyvěšeno 17.12.2018
Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlasníky lesů - vyvěšeno 30.08.2018
Informace o průběhu přípravy a realizace a úspěšném dokončení projektu Výměna vstupních dvěří kabin a hygienického zázemí sportovního hřiště Čkyně - 2. etapa
Archiv úřední desky 2019 - archiv změn