Vítání občánků

Vítání občánků

Cílem projektu je podpořit příznivý demografický vývoj na Čkyňsku a zabránit odlivu mladých lidí do velkých měst.

Logo JčK

Akce „Vítání občánků“ jsou podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Cílem projektu je podpořit příznivý demografický vývoj na Čkyňsku a zabránit odlivu mladých lidí do velkých měst. Předmětem žádosti o dotaci je podpora rodin trvale žijících na území obce Čkyně formou finančního daru, který bude poskytnut dětem narozeným od 01.01.2022 do 31.12.2024 s trvalým pobytem na území obce Čkyně v rámci slavnostních obřadů vítání občánků.

Při slavnostním obřadu Vítání občánků je novému občánku poskytován finanční dar ve výši 6.000 Kč. Podíl obce Čkyně je ve výši 3.000 Kč a podíl Jihočeského kraje je ve výši 3.000 Kč.

Název dotačního programu:                          Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje

Termín realizace projektu:                             leden 2022 – březen 2025

Přepokládané celkové výdaje projektu:       360.000,00 Kč

Výše získané dotace:                                     180.000,00 Kč

Stav projektu:                                                  v realizaci
 
Datum Vítání občánků:                                   17.09.2022
                                                                          18.02.2023
                                                                          14.10.2023