Archiv úřední desky 2018
Oznámení o konání ZO Čkyně dne 10. 12. 2018 - vyvěšeno 30.11.2018
Záměr na pronájem restaurace kulturního domu - vyvěšeno 07. 11. 2018
Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Čkyně
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - vyvěšeno 08.10.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno 27.09.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO - vyvěšeno 20.09.2018
Záměr na prodej pozemku v k.ú. Horosedly u Čkyně - vyvěšeno 19.09.2018
První zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva obcí - vyvěšeno 10.09.2018
Oznámení o konání zastupitelstva obce - vyvěšeno 03.09.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - cyklistický závod - vyvěšeno 27.08.2018
Starosta obce jmenoval zapisovatele volebních okrsků - vyvěšeno 24.08.2018
Exekuční příkaz k prodeji nemovitostí
Starosta Obce Čkyně informuje o minimálním počtu členů jednotlivých okrskových volebních komisí pro volbu do Zastupitelstva obce - vyvěšeno 13. 07. 2018
Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu do Zastupitelstva obce - vyvěšeno 13. 07. 2018
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů
Záměr na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 97 (autobusové nádraží) vyvěšeno 16. 05. 2018
Záměr na pronájem nebytových prostor ve Čkyni č.p. 134 - zdravotní středisko - vyvěšeno 16. 05. 2018
Daň z nemovitých věcí na rok 2018 - vyvěšeno 26. 04. 2018
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Čkyně - vyvěšeno 03.04.2018
Konkurs na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - vyvěšeno 19.03.2018
Záměr na prodej části pozemku - vyvěšeno 20. 02. 2018
Záměr na prodej části pozemku - vyvěšeno 20.02.2018
Oznámení o konání zastupitelstva - vyvěšeno dne 2.2.2018
Opis výsledků hlasování ve volebních okrscích II. kolo
Návrh rozpočtu pro rok 2018 vyvěšeno 19. 01. 2018
Návrh rozpočtu roku 2018 vyvěšeno 19. 01. 2018
Rozpočtové provizorium pro rok 2018 - DSO Věnec - vyvěšeno 19.01.2018
Opis výsledků hlasování ve volebních okrscích
Oznámení o době a místě konání II. kola pro volbu prezidenta ČR
Projekt "Oprava budovy márnice ve Čkyni, 2. etapa" vyvěšeno dne 11. 01. 2018
Stavební úravy MK Horosedly - silnice č. III/17130 vyvěšeno dne 11.01.2018
Rozhodnutí - Krajského úřadu - o žádosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrana vod
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 2018
Záměr na pronájem pozemku - vyvěšeno 20.12.2017
Informace k dani z nemovitých věcí - vyvěšeno 18.12.2017
Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR - vyvěšeno 28.11.2017
Starosta obce jmenoval zapisovatele OVK pro volbu prezidenta ČR - vyvěšeno 28.11.2017
Oprava místní komunikace 15c ve Čkyni, vyvěšeno 24.11.2017
Oprava budovy márnice ve Čkyni - vyvěšeno 8.11.2017
Aktuální informace o průběhu přípravy, realizace a dokončení projektu - Oprava MK ve Čkyni, poz. p.č. 834/13 - vyvěšeno 1.11.2017
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a CP
Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy - 27.7.2017
Splašková kanalizace Dolany - vyvěšeno 29.9.2016
Informace o průběhu přípravy a realizace a úspěšném dokončení projektu Oprava hospodářského objektu č.p. 2
Informace o průběhu přípravy a realizace a úspěšném dokončení projektu Výměna vstupních dvěří kabin a hygienického zázemí sportovního hřiště Čkyně
Splašková kanalizace Dolany - vyvěšeno 6.6.2016
Archiv úřední desky 2018 - archiv změn