Obnova pomníku padlým ve Čkyni

Cílem projektu je podpora zachování Kulturního dědictví Jihočeského kraje

Vítání občánků

Akce „Pomník padlých na par. č. 23/6 v centur obce Čkyně“ je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Projekt řešil obnovu architektonické části pomníku padlých na par. č. 23/6 v centu obce Čkyně, včetně dochované architektury a souvisejících prvků. Byly provedeny tyto práce: čištění objektu, injektáž prasklin v teracových částech, injektáž vlasových prasklin, plastické a barevné retuše teracových částí, výměna skla v kříži, výměna nepůvodních šroubů skel, čištění a patina reliéfu v kříži, pozlacovačské práce, obnova původní podoby omítek a zhotovení tří leštěných koulí z barevných mramorů.

Název dotačního programu:                        Kulturní dědictví Jihočeského kraje v roce 2023

Termín realizace projektu:                            duben 2023 – říjen 2023

Přepokládané celkové výdaje projektu:      132.000,00 Kč

Výše získané dotace:                                      80.000,00 Kč

Stav projektu:                                                 ukončen

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-8576.jpg 9947.6 Kb