Zázemí Spůle - přístřešek

Zázemí Spůle - přístřešek

Cílem projektu je podpora obnovy či výstavby staveb občanského vybavení.

Vítání občánků

Akce „Zázemí Spůle - přístřešek“ je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Cílem projektu bylo podpořit výstavbu stavby občanského vybavení v osadě Spůle, kde se každoročně koná několik akcí pro dospělé i děti, kterých se zúčastní 50 až 150 hostů.

Z důvodu potřeby zázemí k zajištění těchto akcí byl vybudován na návsi ve Spůli přístřešek s prostorem k uskladnění.

Název dotačního programu:                         Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Termín realizace projektu:                             srpen 2022 – prosinec 2022

Přepokládané celkové výdaje projektu:       930.804,60 Kč

Výše získané dotace:                                     257.000,00 Kč

Stav projektu:                                                 ukončen