Volby 2023

Volba prezidenta ČR

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb..

Dny konání volby: 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo)  případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

 Harmonogram: 

  • Do 14.11.2022 starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise (§ 14 odst. 1 písm c) zákona) – „starosta stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem volby prezidenta minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná“

  • Do 29.11.2022 starosta zveřejní na úřední desce informaci o počtu a sídlech volebních okrsků (§ 14 odst. 1 písm c) zákona) –„ starosta zveřejňuje na úřední desce do 45 dnů přede dnem volby prezidenta informaci o počtu a sídle volebních okrsků"

  • Do 03.12.2022 starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise (§ 14 odst. 1 písm e) zákona)

  • Dne 23.12.2022 – nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí (§ 14 odst. 1 písm f) zákona a 14 odst. 2 zákona)

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů se uskuteční 05.01.2023 v Městském kulturním středisku od 9:00 hodin. 

Voličské průkazy je možno předávat voličům až od 29.12.2022.

S případnými dotazy ohledně voleb se můžete obracet osobně nebo telefonicky na Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, na Ing. Janu Schererovou, MPA tel.: 388 402 215, 724 176 544 nebo Bc. Janu Czerwenkovou, tel.: 388 402 222, 777 492 983.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pocet-a-sidla-ovk-pro-volbu-prezidenta.pdf 39.1 Kb
pocet-jednotlivych-ovk-pro-volbu-prezidenta.pdf 25.5 Kb
pozvanka-na-zasedani-ovk-pro-volbu-prezidenta.pdf 45.5 Kb
zapisovatele-ovk-pro-volbu-prezidenta.pdf 120.2 Kb