Archiv úřední desky 2014
Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad úz. rozvoje JčK, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace - vyvěšeno 29.12.2014
Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na silnici I/4 ve Čkyni - vyvěšeno 4.12.2014
Dražební vyhláška - vyvěšeno 3.12.2014
Stavební úpravy MK Horosedly - informace o přípravě a realizaci projektu a jeho celkového ukončení - vyvěšeno 20.11.2014
Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Čkyně
Výsledky II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR - vyvěšeno 20.10.2014
Oznámení zahájení správního řízení - vyvěšeno 14.10.2014
Výsledky hlasování do Zastupitelstev obcí - vyvěšeno 12.10.2014
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - vyvěšeno 12.10.2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Čkyně - vyvěšeno 12.10.2014
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy - vyvěšeno 8.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb - vyvěšeno 24.9.2014
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Čkyně
Oznámení o zadávacím řízení - Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Čkyně - vyvěšeno 10.9.2014
Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR - vyvěšeno 25.8.2014
Záměr pachtování pozemku v k.ú. Dolany - vyvěšeno 15.8.2014
Záměr pachtování pozemků v k.ú. Horosedly - vyvěšeno 15.8.2014
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Předenice - vyvěšeno 15.8.2014
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Předenice (2) - vyvěšeno 15.8.2014
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Předenice - vyvěšeno 15.8.2014
Starosta Obce Čkyně informuje o minimálním počtu členů jednotlivých okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev obcí a Senátu parlamentu ČR - vyvěšeno 6.8.2014
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Čkyně - vyvěšeno 1.8.2014
Oznámení o zadávacím řízení - Hydrogeologický průzkum - provedení vrtů HV-13 a HG-1 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod Čkyně - vyvěšno 16.7.2014
Návrh "Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - vyvěšeno 15.7.2014
Oznámení pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Čkyně - vyvěšeno 30.6.2014
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 a závěrečný účet - DSO Věnec - vyvěšeno 9.6.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 - Obce Čkyně - vyvěšeno 8.6.2014
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje JčK, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace - vyvěšeno 6.6.2014
Výsledky voleb do Evropského parlamentu - vyvěšeno 24.5.2014
Výsledky voleb do Evropského parlamentu - vyvěšeno 24.5.2014
Místní komunikace - obec Čkyně - 1. fáze - informace o projektu
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - vyvěšeno 7.5.2014
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Čkyně - 28.4.2014
Návrh rozpočtu DSO Věnec na rok 2014 - vyvěšeno 11.4.2014
OÚ informuje o zajištění služeb na oddělení evidence obyvatel pro volby do Evropského parlamentu - vyvěšeno 9.4.2014
Starosta obce jmenoval zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. a 24.5.2014 - vyvěšeno 9.4.2014
Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu - vyvěšeno 1.4.2014
Starosta obce informuje o minimálním počtu členů jednotlivých OVK pro volby do Evropského parlamentu - vyvěšeno 21.3.2014
Oznámení o výběrovém řízení na zajištění zájemce o koupi nemovité věci - vyvěšeno 19.3.2014
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - vyvěšeno 5.3.2014
Záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 134 - vyvěšeno 3.3.2014
Záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 97 - vyvěšeno 3.3.2014
Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Čkyně - vyvěšeno 3.3.2014
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Mikeš - vyvěšeno 21.2.2014
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Škopek - vyvěšeno 21.2.2014
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Čkyně - 24.2.2014
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Jiří Mikeš - vyvěšeno 10.2.2014
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Zdeněk Škopek - vyvěšeno 10.2.2014
Návrh rozpočtu Obce Čkyně ne rok 2014
Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Onšovice - Mlýny - vyvěšeno 8.1.2014
Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcení kormorána velkého
Archiv úřední desky 2014 - archiv změn