Obec Čkyně

Odbory úřadu

Starosta: Ing. Stanislav Chval
Kontakt

Místostarosta: Jaromír Kainc
Kontakt

Matrika: Marie Vančurová 
Vyřizuje: matriční agenda, legalizace, vidimace, evidence obyvatel, evidence hrobových míst, agenda popisných a evidenčních čísel, vedení žádostí o umístění v DPS, zajišťování a organizace průběhu voleb, správní řízení, příjem hotovosti, evidence pozemkových smluv, ověřené výstupy Czech Point, vítání občánků, svatby.
Kontakt

Účtárna: Ludmila Kučerová, Dagmar Holečková
Vyřizuje: finanční účetní, mzdová účetní, evidence majetku, rozpočet, hospodaření obce, personalistika, nájemní smlouvy, agenda bytových a nebytových prostor, statistika - sociální záležitosti, žádosti o povolení výherních hracích přístrojů, zajišťování a organizace průběhu voleb, příjem hotovosti.
Kontakt

Stavební technik: Jiří Pohan 
Vyřizuje: zpracování podkladů pro správní rozhodnutí, zajišťování agend v rámci obce, zajišťování BOZP, technické zabezpočení a opravy technologických zařízení a budov, příprava podkladů pro uzavírání HS a kontrola jejich plnění, technický dozor nad investičními a neinvestičními akcemi včetně kontrol jejich plnění, zajišťování výkonu státní správy na úsecích bytové výstavby, silniční dopravy, základní technické vybavenosti obce, zajišťování výkonu státní správy na úseku stavebního řádu, vodní hospodářství.
Kontakt

Pokladna, podatelna, správce poplatků: Andrea Punčochářová 
Vyřizuje: pokladna, podatelna, sekretariát, poplatky za psy, poplatky za svoz odpadů, poplatky z ubytovací kapacity, poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky z reklamy v Aktualitách ze života Čkyně, žádosti o uspořádání veřejné hudební produkce, poplatky ze vstupného a tomboly, smlouvy o dodávce vody, fakturace vodného a stočného, smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem - pro podnikatele, ověřené výstupy z Czech Point, zajišťování a organizace průběhu voleb, vedení žádostí o přidělení obecních bytů, výkon správy místních poplatků dle daňového řádu, zápis ze zastupitelstva obce, tvorba obecně závazných vyhlášek, správce www stránek, datové schránky, pojistné události, vyúčtování za byty, hlášení obecního rozhlasu, rezervace multifunkčního hřiště, základní registr agend orgánů veřejné moci, uveřejňování dokumentů a informací dálkovým přístupem na profilu zadavatele, příprava kulturních akcí, hlášení o produkci a nakládání s odpady (ISPOP, ČSÚ, Ekokom).
Kontakt

Dnes je: 20.07.2018

Svátek slaví: Ilja

Aktuality

Starosta Obce Čkyně informuje o minimálním počtu členů jednotlivých okrskových volebních komisí pro volbu do Zastupitelstva obce - vyvěšeno 13. 07. 2018
více
Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu do Zastupitelstva obce - vyvěšeno 13. 07. 2018
více
Koncert ke 190. narozeninám
více
Vernisáž
více
Program pouťě
více
Rozpočtová opatření 2018
více
Oznámení pro volby do zastupitelstva 2018
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
více
Účetní uzávěrka, Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření Obce Čkyně za rok 2017
více
Závěrečný účet SO Věnec za rok 2017
více
Zpráva o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017
více
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
více
Prodej kuřiček 23.05.2018
více
Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů
více
Záměr na pronájem nebytových prostor ve Čkyni č.p. 134 - zdravotní středisko - vyvěšeno 16. 05. 2018
více
Záměr na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 97 (autobusové nádraží) vyvěšeno 16. 05. 2018
více
Návrh závěrečného účtu, závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017
více
Oznámení o zveřejnění a uložení dokumentů k nahlédnutí
více
Oznámení o konání zastupitelstva - 14.5.2018
více
Daň z nemovitých věcí na rok 2018 - vyvěšeno 26. 04. 2018
více
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Čkyně - vyvěšeno 03.04.2018
více
Vernisáž
více
Koncert paní Dany a jejího gongu
více
Prodej kuřiček 23. 3. 2018
více
Hromadná revize kotlů na tuhá paliva a plyn
více
Konkurs na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - vyvěšeno 19.03.2018
více
Hromadná revize kotlů na tuhá paliva a plyn
více
Schválený rozpočet na rok 2018 vyvěšeno dne 28. 2. 2018
více
Usnesení ZO Čkyně 2018
více
Záměr na prodej části pozemku - vyvěšeno 20.02.2018
více
Záměr na prodej části pozemku - vyvěšeno 20. 02. 2018
více
Dotazník: Revitalizace parku a okolí pomníku ve Čkyni
více
Aktuality ze života Čkyně 2018
více
Oznámení o konání zastupitelstva - vyvěšeno dne 2.2.2018
více
Opis výsledků hlasování ve volebních okrscích II. kolo
více
Návrh rozpočtu roku 2018 vyvěšeno 19. 01. 2018
více
Návrh rozpočtu pro rok 2018 vyvěšeno dne 19. 01. 2018
více
Rozpočtové provizorium pro rok 2018 vyvěšeno 19. 01. 2018
více
Návrh rozpočtu pro rok 2018 vyvěšeno 19. 01. 2018
více
Návrh rozpočtu roku 2018 vyvěšeno 19. 01. 2018
více
Rozpočtové provizorium pro rok 2018 - DSO Věnec - vyvěšeno 19.01.2018
více
Oznámení o době a místě konání II. kola pro volbu prezidenta ČR
více
Opis výsledků hlasování ve volebních okrscích
více
Projekt "Oprava budovy márnice ve Čkyni, 2. etapa" vyvěšeno dne 11. 01. 2018
více
Stavební úravy MK Horosedly - silnice č. III/17130 vyvěšeno dne 11.01.2018
více
Rozhodnutí - Krajského úřadu - o žádosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrana vod
více
Nový vlakový dopravce na lince Strakonice - Volary
více
Svoz odpadu se uskuteční na přelomu roku 2017-2018
více
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a CP
více
Brožura: ČKYNĚ krásné místo v Pošumaví
více