Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 06.10.2018 - 23.09.2022
Složení platné v období: 02.11.2018 - 16.10.2022

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Stanislav Chval

Pozice: místostarosta
Jméno: Mgr. Jindřich Jelínek

Jméno: Michaela Černá

Jméno: Mgr. Václava Komínová

Jméno: MUDr. Marie Křížová

Jméno: MUDr. Marie Kučerová

Jméno: Jan Kuta

Jméno: Mgr. Jiří Mánek

Jméno: Petr Martan

Jméno: Jan Vojtíšek

Jméno: Bc. Ingrid Zalewska


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.

Jednací řád zastupitelstva