Cena hlášení obecního rozhlasu

Zastupitelstvo Obce Čkyně na svém zasedání dne 6.10.2010 odsouhlasili cenu za jedno hlášení obecním rozhlasem:

- pro obyvatele s trvalým pobytem a firmy se sídlem ve Čkyni, Dolanech, Horosedlech, Onšovicích, Předenicích, Spůli a Záhoříčku                            20,-- Kč + DPH 21%
- pro ostatní osoby a firmy                                  100,-- Kč + DPH 21%