MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

My v tom Jihočechy nenecháme II


dotace obce a JČ kraje

Obec Čkyně se usnesením zastupitelstva obce č.j. 5/2022 ze dne 12.12.2022 zapojila

do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“.     

Podmínky dotace My v tom Jihočechy nenecháme II
Kdo má na dotaci nárok?
Děti s trvalým pobytem v obci Čkyně Poživatelé důchodu s trvalým pobytem v obci Čkyně
 • do dovršení 3 let věku k 01.08.2022 (tj. narozené po 01.08.2019)
 • pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku k 01.08.2022 (tj. narozené po 01.08.2014)
 • starobního
 • vdovského/vdoveckého
 • invalidního
Jaká je výše dotace?
 • 4.000 Kč na každé dítě splňující podmínky nároku
 • 4.000 Kč na poživatele důchodu žijícího samostatně a splňující podmínky nároku
 • 3.000 Kč na každého poživatele důchodu žijícího ve společné domácnosti a splňujícího podmínky nároku
Jaká jsou podmínky nároku na dotaci?
 • pobírání přídavků na dítě nebo
 • pobírání příspěvku na bydlení nebo
 • čistý měsíční příjem na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč
 • pobírání příspěvku na bydlení nebo
 •  výše důchodu (jejich součtu) na samostatně žijícího důchodce je maximálně 16.000 Kč měsíčně
 • výše příjmu na člena společné domácnosti, ve které žije poživatel důchodu, činí  včetně důchodu maximálně 12.000 Kč měsíčně

 

Své žádosti můžete podávat osobně na podatelně obecního úřadu, nebo datovou schránkou nejdéle do 16.01.2023.

Podrobnější pravidla a další informace naleznete na stránkách obce: www.ckyne.cz.

 

Na obecní úřad se můžete obrátit: 

 • osobně - v úředních hodinách obce
 • e-mailem: info@ouckyne.cz
 • telefonicky na tel. 388 423 170  

Více informací na: myvtomjihocechynenechame.cz.

            

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-my-v-tom-jihocechy-nenechame-ii.pdf 556.5 Kb
zadost-o-podporu-deti-do-3-let-veku-deti-do-8-let-veku-pobirajicic-prispevek-na-peci248678953.pdf Příspěvek pro děti: 157.8 Kb
zadost-o-podporu-pozivatele-duchodu-samostatne-zijici-osoba805317454.pdf Příspěvek pro důchodce: 152 Kb
zadost-o-podporu-pozivatele-duchodu-spolecne-zijici-osoby713049978.pdf Příspěvek pro důchodce: 157 Kb