Odpověď na dotaz ze dne 19.09.2018

Dobrý den,

ty tlupy mladíků na které se ptáte, jsou agenturní zaměstnanci z firmy KMP. Obec bohužel neví kolik jich tady je nebo má být. To není v naší kompetenci, ale v kompetenci Cizinecké policie ČR. Pokud by nastal nějaký problém, můžete nás kontaktovat a předáme tuto informaci dál.

S přáním hezkého dne

Andrea Punčochářová


Odpověď na dotaz ze dne 31.1.2017

Dobrý den,

obec Čkyně může být jediným investorem "opravy" místní komunikace ve Čkyni pozemek parc.č.834/13 (k Bůžkům). 
Nejprve se ovšem Obec Čkyně snaží využít některou z možností získání finanční podpory, které se každoročně mění, a proto se na opravy čeká v určitých případech i několik let.
V měsíci prosinci byla podána žádost o dotaci na akci "Oprava místní komunikace ve Čkyni pozemek parc. č. 834/13" (k Bůžkům), z programu POV JčK.

Ing. Stanislav Chval
starosta obce


Odpověď na dotaz ze dne 7.4.2016

Dobrý den,

je nám líto, ale vlakové nádraží vlastní Česká republika a právo hospodařit s tímto majetkem má Správa železniční dopravní cesty. Tudíž Obec Čkyně nemůže opravovat a ani jinak zhodnocovat čkyňské vlakové nádraží.

Ing. Stanislav Chval
starosta obce


Odpověď na dotaz ze dne 2.2.2016

Dobrý den,

není nám známo, že by byla stanovena jakákoli priorita v rámci obcí pro kotlíkovou dotaci.
Dotaci poskytuje Ministerstvo životního prostředí z Operačního programu živostního prostředí.
O dotaci se žádalo u příslušného krajského úřadu.

Ing. Stanislav Chval
starosta obce


Odpověď na dotaz ze dne 19.1.2016

Dobrý den,

kolaudační souhlas s užíváním stavby na most u základní školy byl vydán dne 7.12.2015.

S přáním hezkého dne
Jiří Pohan


Odpověď na dotaz ze dne 13.5.2015

Dobrý den,

pouť ve Čkyni se konná v neděli 26. července 2015.

S přáním hezkého dne
Michaela Pohanová


Odpověď na dotaz ze dne 22.11.2012

Dobrý den,

zatím jsme neevidovali žádnou závadu, provedeme fyzickou kontrolu dle možností povětrnostních podmínek.

S přáním hezkých svátků vánočních
Ing. Stanislav Chval


Odpověď na dotaz ze dne 14.7.2012

Dobrý den,

momentálně neplánujeme v obci namontovat online webkameru.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Chval
starosta


Odpověď na dotaz ze dne 27.11.2011

Dobrý den,

momentálně se připravuje projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení v celé Čkyni.

Ing. Stanislav Chval
starosta


Odpověď na dotaz ze dne 7.11.2011

Dobrý den, pane Nováku.

Aktuality ze života Čkyně najdete ve stejnojmenné sekci. Příspěvky v sekci jsou řazeny abecedně.  

S přáním hezkého dne
Michaela Pohanová


Odpověď na dotaz ze dne 23.11.2010

Dobrý den,

podle nejnovějších informací od zaměstnanců České pošty víme, že současná pracovní doba by měla trvat do konce měsíce listopadu. Po té by měla být pošta otevřena stejně jako bývala. To znamená jistě i některý den do 17 hodin.
Bývalá místostarostka Ing. Hana Jelínková zahájila jednání s Českou spořitelnou o umístění bankomatu v naší obci. Na doložení o potřebnosti i využitelnosti bankomatu vyzvala starosty okolních obcí i starosty z jejichž obcí a měst do Čkyně jezdí lidé pracovat, aby tuto její žádost podpořili. Dále jsme dokládali pohyb vozidel, která jezdí přes Čkyni i množství podniků a podnikatelů, kteří by jistě bankomat také pravidelně využívali. Výsledek této zhruba půlroční práce byl ten, že Česká spořitelna přislíbila, že pokud by rozšiřovala síť svých bankomatů, snad bychom se mohli dostat do případného pořadníku. Od té doby na naše dotazy reagují způsobem, že tuto síť rozšiřovat nehodlají. 

Tento Váš dotaz předám nově zvoleným zastupitelům, jako podnět k jejich práci.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Chval


Odpověď na dotaz ze dne 11.11.2010

Dobrý den,

na Vaše otázky, zda plánujeme bankomat České spořitelny a.s. a jestli zřídíme úřední hodiny na České poště Vam oznamujeme, že toto není v naší kompetenci. Ale i pro nás jsou Vaše požadavky přáním.

S pozdravem a přáním hezkého dne 
Ing. Stanislav Chval