Realizované opravy a investice 2023

Renovace nátěru kovové lávky pro pěší přes řeku Volyňku

Jedná se o rekonstrukci nátěru kovové lávky přes řeku Volyňku, která byla postavena v roce 2010. V této akci se jedná o mechanické broušení nátěru, tryskání nátěru, nátěr kovových částí z vnitřní a venkovní strany lávky vše za pomocí hydraulické zvedací plošiny.

Název doopravy:                                          Renovace nátěru kovové lávky přes řeku Volyňku

Termín realizace projektu:                            710.120 Kč

Výše získané dotace:                                    bez dotace, z rozpočtu obce

Stav projektu:                                                realizováno


 


Automatický závlahový systém fotbalového hřiště

Hlavním cílem je zvýšení zvýšení kvality sportovního vyžití na fotbalovém hřišti pořízením automatického závlahového systému, který bude zavlažovat 7.280 m2 travnaté plochy.

Podpora je poskytována dílem Národní sportovní agentury a dílem obce Čkyně.

Automat. závlah. systém fotbal. hřiště

Název dotačního programu:                         Rozvoj místních sportovišť a zázemí - kabina

Termín realizace projektu:                            od 01.06.2023 do 30.09.2023

Přepokládané celkové výdaje projektu:       344.676 Kč

Výše získané dotace:                                      275.740 Kč

Stav projektu:                                                  realizováno


Oplocení sportovního areálu

Hlavním cílem je zvýšení zvýšení kvality sportovního vyžití výměnou dosluhujícího oplocení celého areálu.

Podpora je poskytována dílem Národní sportovní agentury a dílem obce Čkyně.

Oplocení sport. areálu

Název dotačního programu:                         Rozvoj místních sportovišť a zázemí - kabina

Termín realizace projektu:                            od 01.06.2023 do 30.09.2023

Přepokládané celkové výdaje projektu:        663.443 Kč

Výše získané dotace:                                      413.390 Kč

Stav projektu:                                                  realizováno


Přechod pro chodce v obci Čkyně

Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice č.I/4 ve Čkyni.

Podpora je poskytována dílem Státního fondu dopravní infastruktury a dílem obce Čkyně. 

SFDI ČR

Název dotačního programu:                         Zvýšení bezpečnosti 

Termín realizace projektu:                            od 10.07.2023 do 30.09.2023

Přepokládané celkové výdaje projektu:       1.527.973,86 Kč

Výše získané dotace:                                     1.237.367 Kč

Stav projektu:                                                  realizován

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1205775621-1-dio-i-4-ckyne-prechod-pro-chodcep.c.-1126-1-k.u.-ckyne-strabag-3-2023-1.pdf 2309.5 Kb
priloha-1205775621-2-dio-i-4-ckyne-prechod-pro-chodcep.c.-1126-1-k.u.-ckyne-strabag-3-2023-2.pdf 2300.1 Kb

Rekonstrukce TZB MŠ Čkyně

Hlavním cílem je náprava současného zastaralého stavu všech rozvodů technických zařízení budov MŚ a spolu s tím i prostor hygienických zařízení, která jsou původní z 80. let minulého století. Jedná se o úplnou rekonstrukci ZT a úplnou rekonstrukci elektroinstalace.

Podpora je poskytována dílem Ministerstva pro místní rozvoj a dílem obce Čkyně. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název dotačního programu:                          Podpora obnovy venkova

Termín realizace projektu:                             pod 16.09.2022 do 30.09.2023

Přepokládané celkové výdaje projektu:       7.219.983 Kč

Výše získané dotace:                                     5.697.690 Kč

Stav projektu:                                                  realizováno